PIT 37 druk

Tagi

dochody z najmu a zeznanie roczne za 2016

wynajem mieszkania rozliczenie PIT 2016

jak wypełnić deklaracje PIT za 2016

jak złożyć e-deklaracje 2016

rozliczenie najmu przez program pit 2016

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Czy dochody z wynajmu mieszkania podlegają opodatkowaniu?

 

                Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskiwane z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że podatnik, który w trakcie 2017 r. uzyskiwał przychody z wynajmu nieruchomości (np. mieszkania lub domu), musi wypełnić zeznanie roczne za 2017 r., wykazać w nim wszystkie przychody z tego tytułu oraz wpłacić na konto urzędu skarbowego podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości. Uchylanie się od płacenia podatku od przychodów z wynajmu mieszkania może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje, gdyż w świetle obowiązujących przepisów podatkowych takie postępowanie naraża budżet państwa na straty.

                Sposób opodatkowania przychodów z najmu jest zależny od tego, czy podatnik wynajmuje nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy robi to jako osoba prywatna. W dalszej części artykułu szczegółowo opisano, jak można naliczać podatek dochodowy w każdej z tych sytuacji.

Najem prywatny

Najem prywatny dotyczy osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także podatników prowadzących działalność gospodarczą, która swoim zakresem nie obejmuje najmu/podnajmu/dzierżawy/poddzierżawy. Osoby należące do tej grupy mogą wybrać jeden z następujących sposobów naliczania podatku dochodowego od przychodów z najmu:

  1. 1.podatek progresywny,
  2. 2.ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podatek progresywny jest naliczany wg obowiązującej skali podatkowej – 18 i 32%. Rozliczenie PIT 2017 trzeba w tym przypadku złożyć na formularzu PIT-36. Urząd skarbowy nie musi być informowany o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik nie złoży wniosku o naliczanie podatku dochodowego w inny sposób, podatek od dochodów z najmu zawsze będzie naliczany na zasadach ogólnych.

Osoby, które preferują opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, muszą poinformować fiskus o swoim wyborze. Ostateczny termin złożenia wniosku w urzędzie skarbowym upływa 20 stycznia każdego roku. Podatnicy, którzy zaczęli uzyskiwać przychody z najmu w trakcie roku podatkowego, mogą wybrać ryczałt do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z wynajmu nieruchomości. Stawka ryczałtu, jaka obowiązuje w przypadku rozliczania najmu, wynosi 8,5%, przy czym podstawę do naliczenia podatku stanowi przychód a nie dochód. Osoby opłacające ryczałt od przychodów z najmu muszą złożyć deklaracje PIT za 2017 r. na formularzu PIT-28.

Najem prowadzony w ramach działalności gospodarczej

                Przedsiębiorcy, którzy wynajmują nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, również mają do wyboru dwa sposoby naliczania podatku dochodowego od uzyskanych przychodów:

  1. 1.podatek progresywny,
  2. 2.podatek liniowy.

Jak już wcześniej wspomniano, podatek progresywny jest naliczany wg dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%. Wybór tego sposobu opodatkowania nie musi być zgłaszany w urzędzie skarbowym. Podatnik powinien złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36, który można wysłać jako e-deklaracje 2017.

                Osoby chcące skorzystać z możliwości opłacania 19% podatku liniowego, muszą poinformować fiskus o swoim wyborze. Tak samo, jak w przypadku ryczałtu, ostateczny termin złożenia wniosku o opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem liniowym, upływa 20 stycznia każdego roku. Podatnicy korzystający z tego sposobu naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego na formularzu PIT-36L. Osoby, które nie wiedzą jak poprawnie wypełnić niezbędne druki podatkowe, mogą wykorzystać do wygenerowania deklaracji program pit 2017, będący darmową aplikacją komputerową umożliwiającą szybkie i bezproblemowe rozliczenie się z fiskusem za pośrednictwem sieci internetowej.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37