PIT 37 druk

Tagi

jak wypełnić rozliczenie PIT 2016

PIT 2016 a postępowanie podatkowe

darmowy program do pitów 2016

PIT za 2016 program do pobrania

PIT 2016 formularz interaktywny

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Opłacanie podatku dochodowego PIT 2017 jest obowiązkiem każdego podatnika, który osiągnął przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik powinien odprowadzać podatek we właściwej wysokości oraz składać w urzędzie skarbowym PIT 2017 formularz, przestrzegając terminów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Może się zdarzyć, że organy skarbowe rozpoczną prowadzenie postępowania podatkowego w stosunku do podatnika. Przyczyny postępowania mogą być bardzo różne (np. niepoprawne rozliczenie PIT 2017), jednak zawsze jest ono źródłem ogromnego stresu. Dlatego warto wiedzieć jakie prawa posiada podatnik podczas takiej procedury.

 

W trakcie trwania postępowania podatnik może w nim czynnie uczestniczyć. Oznacza to, że ma prawo wglądu do akt zgromadzonych przez organ skarbowy. Taki wgląd może mieć miejsce tylko w siedzibie organu podatkowego, pod nadzorem osoby uprawnionej. W ramach wglądu możliwe jest wykonywanie notatek, a także otrzymanie uwierzytelnionych kopii bądź odpisów. Ze względu na to, że podatnik ma możliwość dostępu do akt sprawy, ma także prawo do ustosunkowania się i złożenia wyjaśnień na temat zgromadzonego w trakcie postępowania materiału dowodowego.

 

Nie każdy podatnik zdaje sobie sprawę z tego, że postępowanie podatkowe nie powinno trwać przesadnie długo. Obowiązkiem organu podatkowego prowadzącego postępowanie, jest jego zakończenie bez zbędnej zwłoki. Przypuszczalny czas trwania postępowania podatkowego, w zależności od typu sprawy, został określony w poniższej tabeli:

 

Rodzaj postępowania

Czas trwania postępowania

standardowe

miesiąc od dnia wszczęcia

skomplikowane

2 miesiące od dnia wszczęcia

odwoławcze

2 miesiące od dnia otrzymania odwołania

rozprawa na wniosek/rozprawa z urzędu

3 miesiące

 

Gdy postępowanie trwa dłużej niż powinno, podatnik powinien zostać o tym poinformowany, wraz ze wskazaniem przyczyny. Ponadto obowiązkiem organu podatkowego jest określenie nowego terminu, w którym dojdzie do zakończenia postępowania.

 

Postępowanie podatkowe kończy się wydaniem decyzji, o której podatnik jest informowany w formie pisemnej. Jeżeli nie zgadza się on z otrzymaną decyzją, może odwołać się do organu odwoławczego w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia, w którym owa decyzja została doręczona. Odwołanie musi zawierać określone elementy, dlatego przed jego złożeniem należy sprawdzić, czy wszystkie wymogi formalne zostały spełnione. Po otrzymaniu odwołania, odpowiedni organ podatkowy rozpoczyna postępowanie odwoławcze. Podatnik ma prawo do wycofania swojego odwołania na każdym etapie trwania tego postępowania, jednak przed wydaniem decyzji przez organ, który je prowadzi.

Jeżeli podatnik, nie ze swojej winy, nie złożył odwołania w określonym terminie, może wystąpić o przywrócenie tego terminu. W takiej sytuacji, raz z wnioskiem o przywrócenie terminu procesowego, należy złożyć odwołanie od decyzji organu podatkowego.

 

Gdy decyzja wydana przez organ podatkowy, w ramach przeprowadzonego postępowania, staje się ostateczna, podatnik nadal ma prawo do jej podważenia. Proces ten nazywany jest wzruszeniem decyzji. Poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, możliwe jest wznowienie postępowania podatkowego, a także zmiana decyzji, jej uchylenie lub unieważnienie.

 

Jak można zauważyć, opisana powyżej procedura jest dosyć skomplikowana. Aby jej uniknąć, warto poprawnie wypełniać roczne zeznania podatkowe, np. korzystając z PIT za 2017 program. Uzupełnienie formularzy PIT na komputerze jest dużo wygodniejsze niż samodzielne obliczanie wysokości zobowiązania na papierowym druku podatkowym. Ponieważ program do pitów 2017 większość obliczeń wykonuje samodzielnie, możliwe jest uniknięcie błędów obliczeniowych, a weryfikacja poprawności wypełnienia rozliczenia gwarantuje, że żadne dane obligatoryjne nie zostaną przez nas pominięte.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37