PIT 37 druk

Tagi

ulgi podatkowe 2016 jak odliczać

ulgi w PIT-37

odliczanie ulg PIT 2016 program

bezpłatny program do pitów 2016

deklaracje pit 2016 rodzaje ulg

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia ulgi podatkowej?

 

Każda z ulg jest regulowana oddzielnym i przepisami, które określają jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z odliczenia. O tym czy podatnik może odjąć od dochodu lub podatku ulgi podatkowe 2017 decyduje także sposób, w jaki opodatkowane są jego dochody.

Z ulgi internetowej można skorzystać tylko dwukrotnie, w dwóch następujących po sobie latach. Podatnicy, którzy w latach 2005-2013 odliczyli ulgę dwa razy lub więcej, nie mogą ponownie uwzględnić jej w swojej deklaracji rocznej. Maksymalna wysokość ulgi wynosi 760 zł, jednak trzeba pamiętać, że możliwe jest odjęcie od dochodu jedynie tych wydatków, które zostały odpowiednio udokumentowane. Ulgę na Internet można odliczyć w formularzach PIT-36 i PIT-37. Do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/O.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki poniesione w celu ułatwienia osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych. Ulga przysługuje:

  • podatnikowi, który utrzymuje osobę niepełnosprawną, osiągającą dochód nieprzekraczający 9 120 zł,

  • osobie niepełnosprawnej, której roczny dochód jest wyższy od 9 120 zł.

Wydatki odejmowane w deklaracji rocznej muszą zostać odpowiednio udokumentowane. Ulgę rehabilitacyjną można odliczyć w formularzach PIT-36 i PIT-37. Do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/O.

Z ulgi na szkolenie uczniów i ulgi na pomoc domową można obecnie skorzystać jedynie na podstawie praw nabytych. Oznacza to, że mogą je odliczyć jedynie ci podatnicy, którzy nabyli prawo do powyższych ulg w trakcie ich obowiązywania.

Ulga na IKZE umożliwia odliczenie, dokonanych w trakcie roku podatkowego, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Maksymalna kwota jaką można odjąć od dochodu wynosi 4 495,20 zł. W celu skorzystania z ulgi, jako deklaracje pit 2017 należy złożyć formularz PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37 i dołączyć do niego dowody wpłat na IKZE oraz załącznik PIT/O.

Ulga prorodzinna jest przeznaczona dla osób wychowujących dzieci, które:

  • nie ukończyły 18 roku życia,

  • mają 18 do 25 lat i kontynuują naukę,

  • w każdym wieku, jeżeli otrzymują zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną.

Możliwość skorzystania z ulgi oraz jej wysokość jest zależna od liczby dzieci, stanu cywilnego podatnika oraz wysokości osiągniętego dochodu. Odliczenia od podatku można dokonać tylko w formularzach PIT-36 i PIT-37, do których trzeba dołączyć PIT/O. Jeżeli nie wiemy jak poprawnie rozliczyć ulgę na dzieci, z pewnością przyda nam się program do pitów 2017, który znacznie ułatwia wypełnianie powyższych druków, a także umożliwia złożenie deklaracji przez Internet.

Z ulgi odsetkowej, na podstawie praw nabytych, mogą skorzystać podatnicy, którzy przed 2007 r. zaciągnęli kredyt lub pożyczkę w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. W ramach ulgi można odliczyć od podatku odsetki od kredytu/pożyczki, które zostały opłacone w danym roku podatkowym. Korzystając z ulgi po raz pierwszy trzeba dołączyć do zeznania PIT-2K, a w kolejnych latach PIT/D. Oba załączniki można wypełnić w PIT 2017 program.

Ulga abolicyjna, zwana też ulgą na powrót, jest przeznaczona dla podatników, którzy uzyskiwali dochody poza granicami kraju. Mogą z niej skorzystać osoby, które nie mogły zastosować zasady zwolnienia z progresją i w związku z korzystaniem z zasady proporcjonalnego odliczenia, musiały opłacić w Polsce podatek od zagranicznego dochodu. Ulgę można odliczyć w formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-36L, do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/O i PIT/ZG.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37