PIT 37 druk

Tagi

zeznanie pit 2016 jak odliczyć składki

jak wypełnić formularz PIT-37

odliczenie składek ZUS w PIT-2016

rozliczenie roczne 2016 a składki na ZUS

rozliczenie przez program do pitów 2016

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Jak poprawnie odliczyć składki ubezpieczeniowe w PIT 2017?

 

                Podatnicy uzyskujący przychody muszą, w większości przypadków, opłacać składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) i ubezpieczenie zdrowotne. Składki nie są pobierane w przypadku przychodów z tytułu umowy o dzieło, przychodów z kapitałów pieniężnych oraz przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub innych praw majątkowych.

Osoby, które w trakcie 2017 r. opłacały składki ubezpieczeniowe, mogą dokonać ich odliczenia w rocznej deklaracji podatkowej. Wypełniając zeznanie pit 2017 trzeba pamiętać, że składki na ubezpieczenie społeczne odejmuje się od podstawy do opodatkowania, którą jest dochód lub przychód, natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne są zawsze odliczane bezpośrednio od podatku.

                W przypadku uzyskiwania przychodów za pośrednictwem płatnika, składki na ubezpieczenie społeczne są częściowo opłacane przez pracodawcę/zleceniodawcę, a częściowo przez podatnika. W poniższej tabeli przedstawiono jaką część składki opłaca płatnik, a jaką podatnik.

Rodzaj składki

Część opłacana przez podatnika

Część opłacana przez płatnika

Całkowita wysokość składki

ubezpieczenie chorobowe

2,45%

-

2,45%

ubezpieczenie emerytalne

9,76%

9,76%

19,52%

ubezpieczenie rentowe

1,5%

6,5%

8%

ubezpieczenie wypadkowe

-

1,93%

1,93%*

*wysokość składki może być wyższa, jeżeli wykonywana praca wiąże się z większym ryzykiem

Podatnik może odjąć od dochodu tylko tę część składek, która została opłacona z jego kieszeni. Na szczęście samodzielne wykonywanie obliczeń nie jest konieczne, gdyż w formularzu PIT-11, który płatnik ma obowiązek przekazać podatnikowi po zakończeniu roku podatkowego, wyszczególniona jest kwota, o którą można umniejszyć dochód, a nie całkowita kwota opłaconych składek. Zatem, wypełniając formularz PIT-37 lub PIT-36, wystarczy przepisać właściwą wartość z druku PIT-11.

                Nieco inaczej wygląda odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne przez podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Przypomnijmy, że opłacają oni składki zarówno za siebie, jak i (częściowo) za zatrudnionych pracowników. Własne składki, tak samo jak w przypadku osób uzyskujących przychody za pośrednictwem płatnika, można odliczyć od dochodu lub przychodu, umniejszając tym samym podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast składki pracowników, które przedsiębiorca opłacił z własnej kieszeni, mogą zostać zaliczone w PIT-2017 do kosztów uzyskania przychodu.

                Jak już wcześniej wspomniano, składki na ubezpieczenie zdrowotne są odliczane bezpośrednio od podatku, w związku z tym ich wpływ na ostateczną wysokość zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik, jest zdecydowanie większy. Aktualna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%, jednak od podatku można odjąć jedynie 7,75%. W przeciwieństwie do składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne jest w całości finansowane przez podatnika.

                Osoby uzyskujące przychody za pośrednictwem płatnika, powinny odliczyć od podatku kwotę wykazaną w formularzu PIT-11, która stanowi, wspomniane wcześniej, 7,75%. Samodzielne dokonywanie jakichkolwiek obliczeń nie jest konieczne. Chyba, że podatnik uzyskiwał przychody z tytułu kilku umów, w takiej sytuacji kwoty wykazane we wszystkich otrzymanych drukach PIT-11 trzeba ze sobą zsumować i dopiero później uzupełnić rozliczenie roczne 2017.

                Przedsiębiorcy odliczają od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, które odprowadzili we własnym imieniu. W związku z tym, że składki pracowników są w całości opłacane z ich wynagrodzenia, podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie może zaliczyć tych składek do własnych kosztów uzyskania przychodu.

                Żeby nie popełnić błędów podczas odliczania składek ubezpieczeniowych, warto wykorzystać do wypełnienie zeznania podatkowego bezpłatny program do pitów 2017. Dzięki tej darmowej aplikacji komputerowej będziemy mieć pewność, że nasze rozliczenie roczne zostało wypełnione poprawnie.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37