PIT 37 druk

Tagi

umowa o dzieło w PIT 37

PIT 37 instrukcja wypełniania formularza

jak wypełnić formularz PIT 37 za 2016

umowa zlecenie w PIT37 druk

PIT-37 druk a umowy cywilnoprawne

pit 37

pit 37 druk

pity 2016

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Zyski z umów cywilnoprawnych w Pit 37 za 2017 

Umowy o charakterze cywilnoprawnym, są to umowy zawierane pomiędzy (co najmniej) dwoma stronami. Mają one charakter pisemny i określają prawa i obowiązki poszczególnych stron umowy. Do najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych, zaliczamy:

  • umowę zlecenia,
  • umowę o dzieło.

 

W przypadku obu tych umów, pracodawca (zlecający) pełni funkcję płatnika i pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracownik (zleceniobiorca), jeżeli nie osiąga dochodów o innych charakterze, musi rozliczyć się z urzędem skarbowym na formularzu PIT 37.

               

Zarówno umowa o dzieło jak i umowa zlecenia, zaliczane są do umów nazwanych, czyli takich, które posiadają swój ustawowy wzorzec. W przypadku umowy o dzieło, nazywanej również umową rezultatu, obowiązkiem pracownika (przyjmującego zlecenie), jest wykonanie określonego w umowie dzieła, natomiast obowiązkiem pracodawcy (zlecającego) jest zapłata wynagrodzenia, w wysokości określonej w umowie. Umowa zlecenia natomiast, określana także jako umowa starannego działania, dotyczy wykonania przez pracownika określonej w umowie czynności prawnej, za którą otrzymuje on od pracodawcy, wskazane w umowie, wynagrodzenie.

               

Dochody, które podatnik osiąga w wyniku zawierania umów cywilnoprawnych, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z aktualnie obowiązującą skalą podatkową – 18 i 32%. Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie umowy, których wysokość nie przekroczyła 200 zł miesięcznie (od jednego płatnika). W takiej sytuacji podatek pobierany jest w formie ryczałtu (18%) i odprowadzany w trakcie roku podatkowego, co sprawia, że dochody tego typu nie muszą być uwzględnianie przez podatnika w PIT 37 druk.

 

Jak już wcześniej wspomniano, jeżeli podatnik osiąga dochody jedynie za pośrednictwem płatnika (niekoniecznie tylko i wyłącznie z umów o dzieło i/lub zlecenia), ma on obowiązek wypełnić formularz PIT 37 za 2017 rok. Ostateczny termin złożenia tego formularza, upływa 30 kwietnia 2018 roku. Zeznanie roczne należy wypełnić na podstawie otrzymanych od pracodawców formularzy PIT-11, w których zawarte są następujące informacje:

  • wysokość osiągniętego w trakcie roku podatkowego przychodu,
  • wysokość kosztów uzyskania przychodu,
  • wysokość zaliczek pobranych na podatek dochodowy,
  • wysokość pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

 

Wysokość kosztów uzyskania przychodu różni się w zależności od charakteru umowy cywilnoprawnej. Maksymalne koszty uzyskania przychodu dla umowy o dzieło wynoszą 50%, natomiast dla umowy zlecenia jedynie 20%.

 

Jeżeli w trakcie roku podatkowego, zawieraliśmy umowy cywilnoprawne z różnymi zleceniodawcami, każdy z nich powinien nam przesłać oddzielny PIT-11. Podatek od umów cywilnoprawnych obliczamy poprzez zsumowanie dochodów osiągniętych ze wszystkich umów, ze wszystkich źródeł. Następnie całkowitą wysokość osiągniętego dochodu, możemy pomniejszyć o przysługujące nam ulgi i odliczenia, które odejmowane są od dochodu. Dopiero do otrzymanej w ten sposób kwoty, naliczamy należny podatek, który również możemy zmniejszyć o ulgi i odliczenia odliczane od podatku. Po dokonaniu takich obliczeń w PIT-37 druk, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy urząd skarbowy będzie musiał nam zwrócić nadpłacony podatek, czy też nie.

 

Gdy nie wiemy jak poprawnie wykazać umowy cywilnoprawne w PIT-37, na pewno przydatna okaże się PIT-37 instrukcja, w której zawarte zostały szczegółowe informacje na temat prawidłowego wypełniania tego formularza podatkowego. Poza tym, w celu łatwiejszego rozliczenia z fiskusem, możemy także pobrać z Internetu aplikację do wypełniania formularzy podatkowych. Wielu podatników wypełnia w ten sposób swoje rozliczenia roczne, gdyż pozwala to na znaczną oszczędność czasu, a także uniknięcie błędów, których bardzo często nie zauważamy podczas wypełniania papierowego formularza podatkowego.

 

Na stronie PIT 37 DRUK znajdziecie Państwo wiele interesujących artykułów z zakresu rozliczeń podatkowych. Zapraszamy do śledzenia portalu.

Znajdziecie tutaj również bezpłatny interaktywny formularz PIT 37 pdf. Zapraszamy do pobrania i wysyłania rozliczeń za pomocą tej darmowej aplikacji.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37