PIT 37 druk

Tagi

gdzie złożyć rozliczenie roczne 2016

wspólne rozliczenie PIT 2016

gdzie złożyć formularze pit 2016

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Wspólne rozliczenie małżonków – w jakim urzędzie złożyć PIT 2017?

 

Podatnicy będący w związku małżeńskim, mogą złożyć w urzędzie skarbowym wspólną deklarację podatkową. Wypełnienie jednego formularza zamiast dwóch jest dużo łatwiejsze i wygodniejsze, a dodatkowo, w określonych przypadkach, łączne rozliczenie PIT 2017 może spowodować obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego. Wspólne opodatkowanie jest możliwe, jeśli podatek dochodowy od osób fizycznych jest naliczany na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującą skalą podatkową (18 i 32%).

Małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie tylko wtedy, gdy spełniają poniższe warunki:

  • posiadali wspólność majątkową przez cały rok podatkowy,

  • pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,

  • nie korzystają z preferencyjnych form opodatkowania – karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku tonażowego, podatku liniowego,

  • rozliczają się z fiskusem na formularzu PIT-36 lub PIT-37.

W przypadku separacji wspólne rozliczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy ma ona charakter faktyczny. Separacja prawna wyklucza możliwość łącznego opodatkowania, gdyż powoduje ona zmianę ustroju małżeńskiego na rozdzielność majątkową.

Formularze pit 2017 można złożyć w urzędzie zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. W wypełnianym druku trzeba wskazać urząd skarbowy, do którego ma trafić zeznanie. Problem z wypełnieniem tego pola nie występuje, jeżeli każdy z małżonków powinien rozliczyć się w tym samym oddziale. Jednak w sytuacji, w której urzędy właściwe dla miejsca zamieszkania każdego z małżonków są różne, pojawiają się wątpliwości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy rozliczający się wspólnie mogą złożyć rozliczenie roczne 2017 w urzędzie skarbowym właściwym dla jednego z nich. Nie ma konieczności informowania drugiego urzędu, że deklaracja podatkowa została złożona w innym oddziale. Jednak przekazanie takiej informacji na pewno znacznie ułatwi pracę urzędnikom.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37