PIT 37 druk

Tagi

jak odliczyć darowizny w PIT 2016

pit 2016 odliczenie darowizn

pit-37 formularz do pobrania

zeznanie roczne 2016 z uwzględnieniem darowizn

rozlicz darowizny w program PIT 2016

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Darowizny w PIT 2017

 

Darowizny dokonane w trakcie danego roku podatkowego są odejmowane od dochodu. Podatnicy mają możliwość odliczenia w pit 2017 czterech rodzajów darowizn:

  • darowizny na cele krwiodawstwa,

  • darowizny na cele pożytku publicznego,

  • darowizny na cele kultu religijnego,

  • darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego bądź innych kościołów uprawnionych do pobierania darowizn na podstawie odpowiednich przepisów.

Maksymalna kwota odliczenia trzech pierwszych darowizn jest limitowana, natomiast darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego można odjąć od dochodu w faktycznie poniesionej wysokości.

Wspomniany powyżej limit wynosi 6% dochodu, który podatnik osiągnął w danym roku podatkowym. Przy czym należy pamiętać, że jest to łączny limit dla wszystkich trzech darowizn, a nie dla każdej z nich oddzielnie. Zatem jeżeli na wszystkie trzy cele przeznaczono więcej niż 6% dochodu, odliczenie pełnej kwoty nie będzie możliwe.

 

Przykład:

Podatnik osiągnął w trakcie 2017 r. dochód wynoszący 80 000 zł. Na cele krwiodawstwa, kultu religijnego i pożytku publicznego przekazał łącznie 10 000 zł.

Wypełniając zeznanie roczne 2017 nie ma możliwości odjęcia od dochodu pełnej kwoty dokonanych darowizn. Ponieważ 6% dochodu wynosi 4 800 zł (80 000 x 6% = 4 800 zł), właśnie tyle podatnik będzie mógł odliczyć w formularzu PIT. Zakładając, że podatnik nie korzysta z innych ulg i odliczeń, podstawa do opodatkowania będzie w tym przypadku stanowiła 75 200 zł (80 000 – 4 800 zł).

 

Jak już wcześniej wspomniano, w pełnej wysokości można odjąć jedynie darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego (lub innego). Oznacza to, że jeżeli podatnik przekaże na ten cel cały swój dochód, to o taką kwotę będzie mógł uwzględnić uzupełniając PIT-36 lub pit-37 formularz.

 

Przykład:

Podatnik osiągnął w trakcie 2017 r. dochód wynoszący 80 000 zł. Na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego przekazał łącznie 70 000 zł.

W takiej sytuacji można odjąć od dochodu pełną kwotę dokonanej darowizny. Zakładając, że podatnik nie korzysta z innych ulg i odliczeń, podstawa, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, będzie w tym przypadku wynosiła 10 000 zł (80 000 – 70 000 zł).

Darowizny w PIT 2017 mogą uwzględnić osoby, które rozliczają się z urzędem skarbowym na następujących formularzach:

  • PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

  • PIT-36 – podatek progresywny,

  • PIT-37 – podatek progresywny.

Do zeznania trzeba obowiązkowo dołączyć załącznik PIT/O. Wszystkie darowizny odliczone w zeznaniu rocznym trzeba wykazać w części D. Do wypełnienia deklaracji można wykorzystać program PIT 2017, który znacznie ułatwi nam poprawne odjęcie darowizn i ulg podatkowych.

Na koniec warto wspomnieć o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy podatnik, niezależnie od wybranej przez niego formy opodatkowania dochodów, ma prawo wskazać OPP, którą chce wspomóc poprzez przekazanie 1% podatku. Aby dokonać tej darowizny w PIT 2017, wystarczy wypełnić wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego, znajdujący się w głównym formularzu podatkowym. Nie ma konieczności podawania nazwy OPP lub jej adresu, wystarczy wpisać numer organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz podać wnioskowaną kwotę, której wartość nie powinna przekraczać 1% podatku. Trzeba pamiętać, że kwota ta zostanie przekazana tylko wtedy, gdy zobowiązanie podatkowe zostanie uregulowane w terminie i gdy podatnik nie posiada nieuregulowanych zobowiązań podatkowych.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37