PIT 37 druk

Tagi

elektroniczna korekta PIT 2016

korekta zeznania w program PITy 2016

program do pitów wypełnianie korekty

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Do czego służy załącznik ORD-ZU?

 

Wśród najczęstszych przyczyn składania korekty zeznania rocznego można wymienić:

  • błędy obliczeniowe,

  • błędy w danych identyfikacyjnych i adresowych,

  • błędy w identyfikatorze podatkowym,

  • nieuwzględnienie wszystkich osiągniętych dochodów,

  • niewypełnienie wszystkich pól obligatoryjnych,

  • brak podpisu (w przypadku formularzy papierowych).

Niezależnie od tego w jaki sposób złożone zostało zeznanie, podatnik może wybrać dowolną metodę dostarczenia korekty do urzędu skarbowego.

Korekta PIT 2017 powinna zawierać nie tylko poprawnie wypełniony formularz podatkowy, ale również pisemne uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny jej składania. Osoby, które zdecydują się na złożenie korekty przez Internet składają wyjaśnienie do korekty na interaktywnym formularzu ORD-ZU. Załącznik ten jest wysyłany do urzędu wraz ze skorygowanym formularzem PIT.

ORD-ZU można wypełnić wykorzystując program do pitów 2017. W formularzu tym trzeba podać jaki formularz korygujemy i za jaki okres, a także wskazać czy przyczyną korekty jest przeprowadzona kontrola podatkowa, przeprowadzone czynności sprawdzające czy inne (np. zauważenie błędu przez podatnika).

Korektę zawsze składamy na formularzu podatkowym, który obowiązywał w roku, w którym składane było zeznanie. Jest to bardzo ważne, ponieważ wzory druków PIT ulegają zmianie i wykorzystanie niewłaściwego formularza spowoduje, że będziemy musieli wypełnić korektę jeszcze raz. Program PITy 2017 sam wybiera właściwy wzór formularza, po wskazaniu przez użytkownika, którego roku będzie dotyczyła korekta.

Deklaracje roczne można korygować aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe z nich wynikające ulegnie przedawnieniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okres przedawnienia trwa pięć lat i rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym składane było rozliczenie. Zgodnie z powyższym, PIT za 2017 r. można korygować aż do 31 grudnia 2020 r.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37