PIT 37 druk

Tagi

pit 2016 jak odliczyć ulgi

rozliczenie roczne 2016 jakie ulgi

odliczania ulgi w PIT 2016

jaki program PIT 2016

ulgi a rozliczenie pit 2016 przez Internet

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Jakie ulgi podatkowe odliczamy od dochodu?

 

Ulgi w PIT 2017 można podzielić na dwie grupy – podlegające odliczeniu od dochodu oraz odejmowane bezpośrednio od podatku. Z ulg występujących w aktualnym katalogu ulg podatkowych, mogą skorzystać wszyscy podatnicy, którzy spełniają warunki uprawniające do dokonania odliczenia. Ulgi, które zostały wycofane, można odliczyć jedynie na podstawie praw nabytych.

Ulgi odliczane od dochodu, zmniejszają wysokość podstawy, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczamy do nich:

  • ulgę internetową,

  • ulgę rehabilitacyjną,

  • ulgę na IKZE,

  • ulgę na pomoc domową,

  • ulgę na szkolenie uczniów.

Ulga internetowa została wprowadzona w 2005 r. i umożliwia obniżenie podstawy do opodatkowania o wydatki poniesione na użytkowanie sieci internetowej. Od zeszłego roku, podatnicy odliczają ją na nowych zasadach. Zgodnie z wprowadzonymi ograniczeniami, z ulgi można skorzystać tylko dwukrotnie, w dwóch następujących po sobie latach. Podatnik może sam zadecydować, kiedy uwzględni ulgę po raz pierwszy. Maksymalna wysokość odliczenia wynosi 760 zł, przy czym kwota wpisana w pit 2017 musi zostać odpowiednio udokumentowana. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji, odjęcie wydatków na Internet nie będzie możliwe. Osoby, które korzystały z ulgi we wcześniejszych latach dwa lub więcej razy, nie mogą ponownie dokonać odliczenia.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, których roczny dochód przekracza kwotę 9 120 zł lub podatnicy utrzymujący osobę niepełnosprawną, której roczny dochód jest niższy niż 9 120 zł. W ramach ulgi można odliczyć od dochodu wydatki poniesione na:

  • cele rehabilitacyjne,

  • ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych.

Obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna, jest zależny od celu na jaki zostały wydane pieniądze. Trzeba pamiętać, że niektóre z wydatków objętych ulgą mogą zostać odliczone bez limitów, a w przypadku innych występują ograniczenia kwotowe.

W ramach ulgi na IKZE podatnicy mają możliwość odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, które zostały przez nich dokonane w trakcie danego roku podatkowego. Od dochodu można z tego tytułu odjąć nie więcej niż 4 495,20 zł. Odliczenia można dokonać w formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37. Do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/O oraz dokumenty potwierdzające opłacenie składek. Dowody wpłaty powinny wskazywać:

  • kto i na rzecz kogo dokonał wpłaty,

  • wysokość wpłaty,

  • datę dokonania wpłaty.

Z ulgi na szkolenie uczniów można skorzystać jedynie na podstawie praw nabytych. W ramach ulgi, pracodawca, który zawarł umowę o pracę mającą na celu przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu, ma prawo do otrzymania dofinansowania. Kwota dofinansowania jest odejmowana w rozliczeniu rocznym od dochodu. Jednak może to mieć miejsce dopiero po zakończeniu procesu kształcenia i zdaniu przez ucznia egzaminu zawodowego. Do poprawnego wypełnienia deklaracji z uwzględnieniem ulgi uczniowskiej, warto wykorzystać darmowy program PIT 2017.

Ulga na pomoc domową została wykreślona z katalogu ulg podatkowych, dlatego mogą z niej skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy nabyli prawo do ulgi w okresie jej obowiązywania. Do dokonania odliczenia uprawnia umowa aktywizacyjna zawarta przed 1.01.2007 r. Podatnik może odliczyć od podatku składki ZUS, które opłaca w związku z zatrudnianiem pomocy domowej. Ulgę można uwzględnić w PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Niezależnie od tego, czy wysyłamy pit 2017 przez Internet, czy składamy go w formie papierowej, powinniśmy pamiętać, że do formularza podatkowego musimy dołączyć PIT/O. Jest to załącznik, którym wypisujemy szczegółowe informacje na temat ulg podatkowych, odliczonych w głównym formularzu PIT.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37