PIT 37 druk

Tagi

odliczanie ulg w pit 2016

jakie ulgi w PIT 2016

rozliczenie roczne 2016 z uwzględnieniem ulg

PIT 2016 formularz jak wypełnić

bezpłatny program do PIT 2016

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Jakie ulgi podatkowe odliczamy od podatku?

 

Podatnicy, po spełnieniu określonych warunków, mogą zmniejszyć wysokość zobowiązania podatkowego poprzez odliczenie ulg podatkowych. Wyróżniamy dwa rodzaje ulg – odejmowane od dochodu i odejmowane od podatku. Ulgi PIT 2017 należące do drugiej grupy, mają bezpośredni wpływ na kwotę podatku i mogą w znaczący sposób wpłynąć na wysokość zobowiązania podatkowego.

Do ulg odejmowanych od podatku, które można odliczyć wypełniając rozliczenie roczne 2017, zaliczamy:

 • ulgę prorodzinną,

 • ulgę abolicyjną,

 • ulgę odsetkową.

Ponieważ ulga odsetkowa została wycofana, można z niej skorzystać w pit 2017 jedynie na podstawie praw nabytych. Oznacza to, że odliczenia mogą dokonać jedynie ci podatnicy, którzy nabyli prawo do ulgi, gdy znajdowała się ona w katalogu ulg podatkowych.

Ulga prorodzinna, zwana także ulgą na dzieci, jest uznawana za najważniejszą ze wszystkich ulg. Jej wysokość zależy od:

 • stanu cywilnego podatnika,

 • liczby dzieci poniżej 18 roku życia i liczby dzieci między 18 a 25 rokiem życia, które kontynuują naukę, wychowywanych przez podatnika,

 • wysokości rocznego dochodu.

Kwotę jaką można odliczyć należy ustalić w oparciu o dane zawarte w poniższej tabeli:

 

LICZBA DZIECI

WYSOKOŚĆ ULGI

podatnik pozostający w związku małżeńskim przez cały 2017 r.

WYSOKOŚĆ ULGI

podatnik niebędący w związku małżeńskim lub będący w związku małżeńskim przez część 2017 r.

1

roczny dochód wraz z małżonkiem

do 112 000 zł

roczny dochód wraz z małżonkiem powyżej 112 000 zł

roczny dochód

do 56 000 zł

roczny dochód powyżej 56 000 zł

92,67 zł miesięcznie,

1 112,04 zł rocznie

brak prawa do ulgi

92,67 zł miesięcznie,

1 112,04 zł rocznie

brak prawa do ulgi

2

92,67 zł miesięcznie / 1 112,04 zł rocznie

na każde dziecko

92,67 zł miesięcznie / 1 112,04 zł rocznie

na każde dziecko

3

 • 92,67 zł miesięcznie / 1 112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko

 • 138,01 zł miesięcznie / 1 668,12 zł rocznie na trzecie dziecko

 • 92,67 zł miesięcznie / 1 112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko

 • 138,01 zł miesięcznie / 1 668,12 zł rocznie na trzecie dziecko

4

i więcej

 • 92,67 zł miesięcznie / 1 112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko

 • 138,01 zł miesięcznie / 1 668,12 zł rocznie na trzecie dziecko

 • 185,34 zł miesięcznie / 2224,08 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko

 • 92,67 zł miesięcznie / 1 112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko

 • 138,01 zł miesięcznie / 1 668,12 zł rocznie na trzecie dziecko

 • 185,34 zł miesięcznie / 2224,08 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko

 

Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać osoby, które w 2017 r. osiągały dochody poza granicami kraju, do których nie można zastosować zasady zwolnienia z progresją, umożliwiającej zwolnienie z podatku w Polsce. W ramach ulgi podatnik może dokonać odliczenia podatku zapłaconego w Polsce, którego wysokość ustalił w oparciu o zasadę proporcjonalnego odliczenia. Jako deklarację roczną trzeba wypełnić odpowiedni PIT 2017 formularz (PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L) oraz załącznik PIT/ZG.

W ramach ulgi odsetkowej możliwe jest umniejszenie należnego podatku o odsetki od kredytu, który podatnik zaciągnął w latach 2002-2006 na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. W przypadku korzystania z ulgi po raz pierwszy, do zeznania trzeba dołączyć PIT-2K, a gdy korzystamy z ulgi po raz kolejny – PIT/D. Wszystkie te formularze wypełnimy w program do PIT 2017. Trzeba także pamiętać, aby wraz z deklaracją złożyć zaświadczenie od podmiotu, który udzielił kredytu, wskazujące wysokość i termin opłacenia zaliczek.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37