PIT 37 druk

Tagi

deklaracja roczna 2016 za dziecko

dochody dziecka w pit 2016

PIT-37 wraz z dzieckiem

PIT 2016 program do rozliczania z dzieckiem

bezpłatny program pit 2016

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Niepełnoletnie dziecko a rozliczenie PIT 2017

 

Jeżeli niepełnoletnie dziecko uzyskuje własne dochody, konieczne może okazać się ich wspólne rozliczenie wraz z dochodami, które w danym roku uzyskał jego rodzic lub opiekun prawny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dzieci które nie ukończyły 18 lat rozliczają się samodzielnie tylko wtedy, gdy osiągnęły dochód z:

  • pracy (m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło a także z prowadzonej działalności gospodarczej, praw autorskich, licencji itp.),

  • przedmiotów, które zostały im oddane do samodzielnego użytku (np. wskutek ich sprzedaży lub wynajmu),

  • stypendiów podlegających opodatkowaniu.

Mimo że dziecko wypełnia oddzielny formularz podatkowy jego deklaracja roczna 2017 jest podpisywana przez rodzica lub opiekuna, gdyż osoby niepełnoletnie posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Dochody inne niż wykazane powyżej rodzic dolicza do swoich własnych dochodów.

Dzieci, które ukończyły 18 lat mają obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym własnego zeznania podatkowego. W roku, w którym dziecko osiągnęło pełnoletniość dochody uzyskane przed 18 urodzinami rozlicza rodzic, a dochody uzyskane po urodzinach dziecko samodzielnie.

Wyjątek od powyższych reguł stanowi zawarcie przez osobę niepełnoletnią związku małżeńskiego. W takiej sytuacji dziecko, mimo swojego wieku, uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych i wypełnia własny pit 2017 lub rozlicza się wraz z małżonkiem. Ewentualny rozwód, przez ukończeniem 18 lat, nie powoduje utraty zdolności do czynności prawnych, zatem dziecko już zawsze będzie musiało wypełniać swoje zeznanie roczne we własnym zakresie.

Ze szczególną sytuacją będziemy mieli do czynienia także wtedy, gdy rodzice nie posiadają prawa do pobierania jakichkolwiek pożytków z rzeczy dziecka. W tym przypadku dziecko również powinno wypełnić PIT-36 lub PIT-37 samodzielnie, niezależnie od tego z jakiego źródła pochodziły jego przychody.

Rodzic lub opiekun ma obowiązek uwzględnienia dochodów dziecka nawet wtedy, gdy sam nie osiągnął żadnego dochodu lub gdy dochody, które uzyskał pochodziły z innych źródeł i były opodatkowane na innych zasadach.

W poniższej tabeli zostało przedstawione, jakie formularze trzeba złożyć w urzędzie skarbowym, gdy dolicza się dochody dziecka.

 

rozliczenie dochodów rodzica lub opiekuna

rozliczenie dochodów dziecka

formularze jakie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym

PIT-28

PIT-36

PIT-28, PIT-36 i załącznik PIT/M

PIT-36

PIT-36

wspólny formularz PIT-36 i złącznik PIT/M

PIT-36L

PIT-36

PIT-36L, PIT-36 i załącznik PIT/M

PIT-37

PIT-36

wspólny formularz PIT-36 i złącznik PIT/M

PIT-38

PIT-36

PIT-38, PIT-36 i załącznik PIT/M

PIT-39

PIT-36

PIT-39, PIT-36 i załącznik PIT/M

brak dochodu

PIT-36

PIT-36 i załącznik PIT/M

 

Gdy rodzice składają wspólną deklarację podatkową doliczają całkowity dochód dziecka do swoich dochodów. Kiedy rozliczają się oddzielnie, każdy z nich uwzględnia w swoim zeznaniu połowę dochodów niepełnoletniego dziecka. W przypadku rozwodu lub separacji prawnej obowiązek doliczenia dochodu spoczywa na rodzicu, który posiada władzę rodzicielską. W sytuacji, w której żaden z rodziców nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, doliczenie również jest dokonywane po połowie.

Jeżeli nigdy wcześniej nie rozliczaliśmy dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko, na pewno przyda nam się program pit 2017. Jest to aplikacja komputerowa, która nie tylko ułatwi nam proces wypełniana wszystkich niezbędnych formularzy podatkowych, ale również umożliwi ich wysłanie do urzędu skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej. PIT 2017 program można pobrać z Internetu zupełnie za darmo, a jego instalacja na dysku komputera zajmuje zaledwie kilka minut.  

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37