PIT 37 druk

Tagi

formularz PIT-37 jakie ulgi

ulga na IKZE w PIT 2016

rozliczenie PIT za 2016 a ulga na IKZE

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Kto może odliczyć składki na IKZE w PIT 2017?

 

 

Ulga na IKZE umożliwia odliczenie składek, które podatnik wpłacił w trakcie 2017 r. na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Wpłaty na IKZE są odliczane od podstawy do opodatkowania (dochodu lub przychodu). Z ulgi mogą skorzystać osoby, które opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych w formie:

 

  • podatku progresywnego (formularz PIT-37 lub PIT-36),
  • podatku liniowego (formularz PIT-28),
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (formularz PIT-28).

 

Odliczenie nie jest możliwe w formularzach PIT-16A, PIT-38 i PIT-39.

 

Podatnicy, którzy w rocznej deklaracji podatkowej uwzględniają opłacone składki na IKZE, muszą wypełnić także załącznik PIT/O. Dołączenie załącznika do zeznania jest bardzo istotne, bez niego rozliczenie będzie musiało być skorygowane.

 

Trzeba pamiętać, że w ramach ulgi mogą zostać odliczone jedynie te składki, które zostały faktycznie opłacone, sama wymagalność składki nie uprawnia podatnika do umniejszenia podstawy, od której naliczany jest podatek.

 

Wszystkie wpłaty dokonane na rzecz IKZE powinny zostać odpowiednio udokumentowane, w przeciwnym razie ich odliczenie w PIT 2017 nie będzie możliwe. Podatnik powinien posiadać dowody wpłat, na których zawarte są:

 

  • dane wpłacającego,
  • dane podmiotu otrzymującego wpłatę,
  • datę dokonania wpłaty,
  • tytuł jakim została dokonana wpłata,
  • wysokość wpłaty.

 

Osoby, które mają prawo do uwzględnienia w rocznej deklaracji podatkowej ulgi na IKZE, powinny mieć na uwadze, że jest ona limitowana. Limit jest określany na podstawie maksymalnej kwoty składek, jakie można wpłacić na IKZE w trakcie roku i wynosi 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Zgodnie z powyższym, wypełniając rozliczenie PIT za 2017 r., można odliczyć w tytułu ulgi na IKZE nie więcej niż 4 495,2 zł (3 746 zł x 120%).

 

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37