PIT 37 druk

Tagi

pit 37

pit 37 druk

druk pit 37

formularz pit 37

pit 37 formularz

pit 37 pdf

pit-37 interaktywny

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Wypełnianie PIT 37 krok po kroku

 

Dochody wykazywane w PIT 37 są opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z obowiązującą skalą podatkową (18 i 32%). Formularz PIT 37 jest przeznaczony dla podatników, którzy:

 • wszystkie dochody opodatkowane podatkiem progresywnym osiągnęli za pośrednictwem płatnika,

 • nie rozliczają dochodów osiągniętych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

 • nie uwzględniają w zeznaniu dochodów osiągniętych przez niepełnoletnie dziecko,

 • nie odliczają strat wykazanych w deklaracjach za lata ubiegłe,

 • nie prowadzili działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych,

 • nie prowadzili działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na zasadach ogólnych.

Wypełnianie PIT 37 wcale nie musi być trudne, wystarczy się do niego odpowiednio przygotować. Poniżej przedstawiono krok po kroku, jak poprawnie rozliczyć się z fiskusem na druku PIT 37.

 

KROK 1: Identyfikator podatkowy

W prawym górnym roku formularza należy wpisać właściwy identyfikator podatkowy – NIP lub PESEL. Ponieważ wszyscy podatnicy rozliczający się na druk PIT 37 są osobami fizycznymi, objętymi rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, właściwym identyfikatorem będzie w tym przypadku numer PESEL.

 

KROK 2: Wybór sposobu opodatkowania

Podatnicy mogą rozliczać się:

 • indywidualnie,

 • wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy,

 • wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy,

 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,

 • w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy – podatnik,

 • w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy – małżonek.

Poprzez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego pola w formularzu pit-37, należy wskazać wybraną formę opodatkowania.

 

KROK 3: Miejsce i cel składania zeznania

Podatnik powinien rozliczyć się w urzędzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, którego dotyczy składana deklaracja. We właściwym polu PIT-37 należy podać adres tego urzędu. A następnie wskazać cel składania zeznania:

 • złożenie zeznania – jeżeli składamy formularz po raz pierwszy,

 • korekta zeznania – jeżeli składamy formularz po raz kolejny w celu skorygowania błędów lub uzupełnienia braków.

 

KROK 4: Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania

Kolejnym krokiem jest podanie danych identyfikacyjnych – imienia, nazwiska i daty urodzenia, oraz dokładnego adresu zamieszkania.

 

KROK 5: Dochody i straty ze źródeł przychodów

Na podstawie otrzymanego o płatnika formularza PIT-11 należy wpisać we właściwe pola wysokość przychodu (z podziałem na źródła), wysokość kosztów uzyskania przychodu, łączną kwotę zaliczek na podatek dochodowy, odprowadzonych w trakcie roku przez płatnika. W przypadku posiadania kilku druków PIT-11, konieczne jest zsumowanie kwot wykazanych we wszystkich z nich.

 

KROK 6: Odliczenia od dochodu i obliczenie podatku

Deklaracja pit 2017 może uwzględniać ulgi, do których podatnik ma prawo, a także inne odliczenia. W odpowiednie pola trzeba wpisać kwoty poszczególnych ulg i odliczeń. Ich suma odejmowana jest od dochodu. Otrzymujemy w ten sposób podstawę do opodatkowania, od której naliczany jest podatek dochodowy. Uzyskany wynik nie jest jednak ostateczną kwotą podatku, jaki należy opłacić.

 

KROK 7: Odliczenia od podatku i obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego

Podatek może również zostać umniejszony przez ulgi (np. prorodzinną) i odliczenia. Po ich odjęciu otrzymujemy wysokość zobowiązania podatkowego, które należy uregulować.

 

KROK 8: Wniosek o przekazanie 1% podatku na OPP

Osoby chcące przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, powinny wskazać jej numer w KRS. Możliwe jest także wpisanie celu szczegółowego, na który ma zostać przeznaczona darowizna.

 

KROK 9: Informacja o załącznikach i podpis

Jeżeli do zeznania dołączane są załączniki, należy wskazać ich ilość i rodzaj, a następnie podpisać zeznanie wypełnione w PIT 2017 program. Deklaracja bez podpisu jest uznawana za nieważną.

 

 

 

PIT 37 można wypełnić w aplikacji pit-37 interkatywny druk, którą ściągniecie Państwo z tej strony całkowicie bezpłatnie (link w grafice na górze strony).

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami w serwisie PIT 37. Polecamy je dla wszystkich rozliczających się z Urzędem Skarbowym.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37