PIT 37 druk

Tagi

rozliczenie PIT 2017 a składki ZUS

jak odliczyć ZUS w PIT-37

ubezpieczenia w PIT-37 druk

najlepszy program do PIT 2017

jak wypełnić formularz PIT 37

pit 37 pdf

pit-37 druk

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

PIT 37 w 2018 - Od czego zależy wysokość składek na ZUS?

 

Sposób określania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jest zależny od formy zatrudnienia. Inaczej ustalana jest wysokość składek ubezpieczeniowych w przypadku osób osiągających przychody za pośrednictwem płatnika, a inaczej dla podatników prowadzących własną działalność gospodarczą lub wykonujących wolne zawody. Niezależnie od sposobu naliczania składek ZUS, każdy podatnik ma prawo dokonać odliczenia opłaconych składek, gdy składa w urzędzie skarbowym roczne rozliczenie PIT w 2018.

 

W przypadku osób osiągających przychody za pośrednictwem płatnika (zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie), za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne uznaje się przychód. W skład ubezpieczenia społecznego, wchodzą:

  • ubezpieczenie emerytalne,
  • ubezpieczenie rentowe,
  • ubezpieczenie chorobowe,
  • ubezpieczenie wypadkowe.

 

Składka na ubezpieczenie emerytalne stanowi 19,52% podstawy, przy czym połowa składki jest opłacana przez pracodawcę, a połowa przez pracownika. Wysokość składki na ubezpieczenie rentowe wynosi obecnie 8%. Obowiązkiem pracodawcy jest opłacenie 6,5%, natomiast z pensji pracownika pobierane jest 1,5%. Ubezpieczenie chorobowe pracownik opłaca samodzielnie, wynosi ono 2,45% podstawy. Ostatnim ubezpieczeniem, zaliczanym do ubezpieczeń społecznych, jest ubezpieczenie wypadkowe, które jest w całości opłacane przez pracodawcę. Jego standardowa stawka wynosi 1,93%, jednak wysokość składki jest zależna od wykonywanego zawodu (uwzględniane są ewentualne choroby zawodowe, bezpieczeństwo pracy itp.) oraz polityki zakładu pracy, w związku z tym może być wyższa.

 

Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS ciąży na płatniku (pracodawcy), pracownik nie musi opłacać ich samodzielnie. Podczas rozliczania się z fiskusem wszystkie składki pobrane z tytułu ubezpieczeń społecznych, należy odliczyć w PIT-37 za 2017 od dochodu.

 

Sposób odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne jest inny niż w przypadku ubezpieczeń społecznych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest w całości finansowana przez pracownika, pracodawca nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Wysokość składki wynosi obecnie 9% podstawy. Należy pamiętać, że za podstawę do naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, uznaje się podstawę zastosowaną do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, umniejszoną o wysokość, opłacanych przez pracownika, składek na ubezpieczenie chorobowe (2,45%), rentowe (1,5%) i emerytalne (9,76%).

Płatnik, którego zadaniem jest opłacanie składek ubezpieczeniowych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracownika, pobiera 7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% pobierane jest z wynagrodzenia pracownika.

 

Kwoty odprowadzone z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio umniejszają wysokość należnego podatku. I w ten sposób należy odliczyć roczną sumę składek w druku PIT-37.

 

Obowiązujące przepisy zakładają istnienie ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość odprowadzanych składek rośnie jedynie do momentu, w którym pracownik osiąga przychody niższe niż 250% średniego wynagrodzenia. Od momentu przekroczenia tego progu, składki nie ulegają zmianie – nie odprowadza się składek od nadwyżki.

 

Ograniczenie podstawy wymiaru składek nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Składka na to ubezpieczenie jest zawsze naliczana od pełnego wynagrodzenia pracownika. Wraz ze wzrostem tego wynagrodzenia, wzrasta wysokość składki, którą należy odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odliczyć wypełniając formularz PIT-37 w roku 2018.

 

Niezależnie od tego, czy składki ubezpieczeniowe odprowadza za nas płatnik, czy robimy to samodzielnie, możemy wypełnić roczną deklarację podatkową wykorzystując program do PITY 2017. Dzięki tej darmowej aplikacji komputerowej bezbłędnie odliczymy w zeznaniu wszystkie składki ubezpieczeniowe (zarówno na ubezpieczenie społeczne jak i zdrowotne) i poprawnie obliczymy wysokość zobowiązania podatkowego za 2018 rok.

 

Aplikacja (interaktywny pdf PIT 37) do pobrania na naszej stronie. Wystarczy kliknąć grafikę główną.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami dotyczącymi PIT 37 pdf. Wszystkie artykuły w naszym serwisie!

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37