PIT 37 druk

Tagi

PIT 37 wzór

instrukcja wypełniania PIT 37 krok po kroku

rozliczenie roczne 2016 dochodów z giełd zagranicznych

aktualny druk PIT 37

PITY 2016

formularz pit 37

pit 37

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Opodatkowanie dochodów kapitałowych z giełd zagranicznych w Pit 37 druk

 

Powszechny dostęp do Internetu sprawił, że zagraniczne rynki kapitałowe stały się dostępne również dla polskich inwestorów. Inwestowanie na giełdach zagranicznych ( w papiery wartościowe oraz różnego rodzaju instrumenty pochodne), staje się coraz bardziej popularne, w związku z tym pojawiają się pytania, jak należy rozliczyć dochody uzyskiwane w taki sposób. 

         

Pierwszą bardzo istotną informacją jest, że dochodów kapitałowych nie rozliczymy w PIT 37, PIT 36 bądź w PIT 36L. Jeżeli w trakcie roku podatkowego osiągaliśmy także dochody inne niż kapitałowe, do których rozliczenia wykorzystujemy druk PIT 37 (PITY 2017), to nadal musimy go wypełnić, a dodatkowo, w celu wykazania dochodów z giełd krajowych i zagranicznych wypełniamy formularz PIT 38. Instrukcja wypełniania PIT 37, PIT 36, PIT 36L oraz PIT 38 jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów. Znajdziemy tam również PIT 37 wzór, a także aktualne wzory wszystkich innych deklaracji podatkowych.

               

Konieczność rozliczenia dochodów kapitałowych z giełd zagranicznych wynika z przepisów, zgodnie z którymi, wszystkie dochody kapitałowe podlegają opodatkowaniu w kraju, niezależnie od tego, gdzie zostały one osiągnięte i rozliczenie roczne 2017 musi je uwzględniać. Wyjątkiem od tej reguły są podatnicy, którzy nie posiadają krajowej rezydencji podatkowej.

 

Podatek od dochodów uzyskanych na giełdach zagranicznych, pobierany jest w formie ryczałtu i wynosi 19%. Na jego wysokość nie ma wpływu rodzaj instrumentów finansowych, które były przedmiotem inwestycji. Opodatkowanie zagranicznych dochodów giełdowych bywa dosyć skomplikowane, jednak zasady, które je regulują są przejrzyste i nie powinny budzić wątpliwości.

 

Jeżeli Polska posiada z krajem, w którym uzyskano dochody, umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, to znajduje ona w tym przypadku zastosowanie. Sposób naliczenia podatku dochodowego, jest taki sam wtedy, gdy oba państwa posiadają umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak i wtedy, gdy tej umowy nie posiadają. Procedura naliczania podatku wygląda następująco:

  • dochody z giełd zagranicznych należy przeliczyć na walutę krajową (zgodnie z kursem NBP dla danej waluty, który obowiązywał w dniu ich osiągnięcia),
  • następnie sumuje się dochody osiągnięte na GPW oraz na giełdach zagranicznych w trakcie danego roku podatkowego,
  • od otrzymanej kwoty oblicza się wysokość należnego podatku (stawka 19%),
  • od otrzymanej wartości podatku, odejmuje się podatek, który został pobrany przez płatnika od giełdowych dochodów zagranicznych,
  • otrzymana w ten sposób kwota, jest wartością podatku, który inwestor powinien wpłacić na konto urzędu skarbowego.

Postępowanie według powyższego schematu, pozwoli nam na poprawne rozliczenie dochodów kapitałowych w rozliczeniu rocznym 2017.

 

W formularzu PIT 38 podatnik ma obowiązek wykazać wysokość osiągniętego poza granicami dochodu oraz wysokość pobranego w tego tytułu podatku. Ponadto wraz z drukiem PIT 38 należy także złożyć załącznik PIT/ZG, w którym wpisywane są szczegółowe informacje o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku. Należy pamiętać, że jeżeli zagraniczne dochody kapitałowe pochodzą z giełd znajdujących się w kilku różnych państwach, to dla każdego z tych państw wypełniamy oddzielny załącznik PIT/ZG, nawet wtedy, gdy w owych państwach obowiązuje ta sama waluta. Oczywiście formularza PIT/ZG nie składamy dla dochodów pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdyż są to dochody krajowe osiągane w polskiej walucie.

 

Jeżeli z inwestycji kapitałowych za granicą nie osiągnęliśmy zysku, lecz stratę, również możemy wykazać ją w druku PIT 37 (PITY 2017). Wykazanie straty pozwala na jej odliczenie w latach kolejnych, w których osiągniemy dochód. Dzięki temu możliwe jest obniżenie wartości należnego podatku. 

 

Na portalu podatkowym PIT 37 znajdziecie bardzo wiele ciekawych artykułów związanych z powyższą tematyką. Znajdziecie tutaj również interaktywny pdf PIT 37, który ułatwi rozliczenie PITÓW za 2017 rok. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37