PIT 37 druk

Tagi

formularz PIT 37 dane identyfikacyjne

jak wypełnić PIT 37 instrukcja

najnowszy PIT 37 wzór

poprawna korekta PIT 37

rozliczenie PIT 2016

pit 37

druk pit 37

formularz pit 37

pit 37 druk

pit 37 pdf

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

PITY 2017 - Czy można zmienić dane kontaktowe już po złożeniu formularza PIT 37? 

 

Obowiązujące przepisy podatkowe nakładają na podatnika obowiązek złożenia zeznania rocznego we właściwym urzędzie skarbowym. Za taki urząd, uznawana jest placówka, pod którą podlega adres zamieszkania (nie tak jak we wcześniejszych latach – adres zameldowania) podatnika w ostatnim dniu roku, którego dotyczy zeznanie. Zatem jeżeli pod koniec 2017 roku podatnik mieszkał w miejscu X, natomiast na początku 2018 roku przeprowadził się do miejsca Y, powinien on złożyć formularz pit 37, w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca X.

 

Należy pamiętać, że jeżeli dane identyfikacyjne, bądź adres zamieszkania podatnika uległy zmianie, konieczne jest powiadomienie o tym fakcie urzędu skarbowego. Taka informacja powinna być dostarczona do urzędu niezależnie od tego, kiedy składamy zeznanie podatkowe PITY 2017 rok. Oznacza to, że możliwa jest zmiana danych kontaktowych już po złożeniu formularza PIT 37, bądź jeszcze przed jego złożeniem. Nowe dane zostaną od razu wprowadzone do systemu i uznawane będą za aktualne.

 

Wśród danych, które podatnik rozliczający się przy pomocy PIT 37, ma obowiązek na bieżąco aktualizować, możemy wymienić:

 • nazwisko,
 • adres zamieszkania (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto),
 • numer rachunku bankowego (o ile podatnik wyraził chęć otrzymywania zwrotu podatku bezpośrednio na konto bankowe).

 

Istnieją również dane, o których podatnik może, ale nie musi informować urzędu skarbowego, zaliczamy do nich:

 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

 

Ponieważ podanie takich informacji ma charakter fakultatywny, tylko od nas zależy, czy chcemy, aby fiskus miał  do nich dostęp.

               

W formularzach PITY 2017 należy podać dokładnie takie same dane, jak dane, które zostały przekazane urzędowi skarbowemu w ostatnio złożonym formularzu aktualizacyjnym. Jeżeli zgłoszenie aktualizacyjne nigdy nie było przez podatnika składane, należy podać dane, które zostały w wpisane w zgłoszenie informacyjne. Trzeba pamiętać, że zgodność wszystkich danych identyfikacyjnych, odgrywa bardzo ważną rolę. Ewentualne błędy mogą spowodować, że konieczna będzie korekta PIT 37. Jeżeli nie wiemy jak wypełnić formularz podatkowy lub wypełniamy go po raz pierwszy w życiu, warto jest najpierw spojrzeć na PIT 37 wzór, aby nie popełnić żadnych błędów we wpisywaniu poszczególnych danych. Przydatna może wydać nam się także PIT 37 instrukcja, która tak jak wszystkie inne instrukcje udostępniane przez Ministerstwo Finansów, jest co roku aktualizowana i ma za zadanie jak najlepiej wyjaśnić procedurę wypełniania formularza.

 

Sposób uaktualniania danych jest zależny od tego, czy podatnik prowadzi własną działalność gospodarczą, czy też jej nie prowadzi. Osoby, które nie prowadzą firmy mają zdecydowanie łatwiej, gdyż nie ciąży na nich obowiązek aktualizacji danych w określonym terminie, jak ma to miejsce w przypadku osób, które taką działalność prowadzą. Jeżeli planujemy złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne, powinniśmy pamiętać o tym, aby zrobić to na odpowiednim formularzu. Rodzaj formularza również zależy od tego jaki jest sposób opodatkowania osiąganych przez nas dochodów i z jakiego źródła one pochodzą.

W poniższej tabeli, zostały zestawione wszystkie informacje dotyczące aktualizacji danych identyfikacyjnych.

 

 

osoby nieprowadzące własnej działalności gospodarczej

osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

rodzaj identyfikatora podatkowego

PESEL

NIP

(Numer Identyfikacji Podatkowej)

termin aktualizacji danych

nieokreślony

w ciągu 7 dni od momentu wystąpienia zmiany

sposób aktualizacji danych

 • zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu ZAP-3

NIP-2 oraz ewentualne załączniki:

 • NIP-2/A,
 • NIP-B,
 • NIP-C,
 • NIP-D

dane, które trzeba aktualizować

 • adres zamieszkania,
 • nazwisko
  • numery rachunków bankowych,
  • adres prowadzenia działalności,
  • forma organizacyjno-prawna

 

 

Mamy nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Państwa wątpliwości dotyczące zmiany danych kontaktowych w formularzach PIT 37 i innych drukach. Po więcej ciekawych i wartościowych artykułów z tej tematyki zapraszamy do serwisu DRUK PIT 37. Tutaj znajdziecie Państwo interaktywny pdf PIT 37 - link na górze. Polecamy! Aplikacja jest bezpłatna. 

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37