PIT 37 druk

Tagi

pity 2016

pit 37

pit 37 druk

druk pit 37

druk pit 37

ulgi w PITy 2016

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

PITY 2017. Z jakich ulg korzystać?

 

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych pozwala podatnikom na obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego. Ulgi podatkowe mogą być odliczane od podstawy do opodatkowania lub bezpośrednio od podatku. Podatnicy mogą uwzględniać w deklaracjach PITY 2017 ulgi, które znajdują się w katalogu obowiązujących ulg podatkowych, a także ulgi, które zostały z tego katalogu wycofane. Trzeba jednak pamiętać, że korzystanie z nieistniejących ulg może mieć miejsce tylko i wyłącznie na podstawie praw nabytych. Oznacza to, że prawo do dokonania odliczenia mają jedynie te osoby, które nabyły prawo do ulgi w czasie, gdy obowiązywała.

Wypełniając deklaracje pity 2017 podatnicy mogą na podstawie praw nabytych odliczać następujące ulgi podatkowe:

  • ulgę odsetkową,
  • ulgę na pomoc domową,
  • ulgę na szkolenie uczniów.

 

Każda z powyższych ulg musi zostać odpowiednio udokumentowana. Mimo że dokumenty nie muszą być dołączane do rocznego zeznania podatkowego, podatnik, który nie posiada niezbędnej dokumentacji, nie będzie mógł dokonać odliczenia.

Przyjrzyjmy się trochę bliżej uldze odsetkowej. Mogą z niej skorzystać osoby, które w latach 2002-2006 zaciągnęły kredyt lub pożyczkę, mającą na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W ramach ulgi możliwe umniejszenie podstawy, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, o kwotę opłaconych odsetek od tego kredytu (pożyczki). Z ulgi można korzystać na podstawie praw nabytych aż do terminu spłaty kredytu, który został określony w umowie kredytowej, jednak nie dłużej niż do końca 2027 r. Jak już wcześniej wspomniano, odliczenie dokonane w ramach ulgi musi zostać odpowiednio udokumentowane. W przypadku ulgi odsetkowej podatnik musi posiadać dokument, który wskazuje kwotę odsetek, jakie zostały zapłacone w trakcie danego roku podatkowego. Osoby, które korzystają z ulgi powinny pamiętać o dołączeniu do zeznania pit za 2017 r. załącznika PIT-2K lub PIT/D. PIT-2K trzeba złożyć wraz z rozliczeniem podatkowym tylko wtedy, gdy ulga jest odliczana po raz pierwszy. We wszystkich kolejnych latach do urzędu skarbowego powinien trafić załącznik PIT/D.

 

Ulga na pomoc domową przysługuje podatnikom, prowadzącym gospodarstwo domowe, którzy do końca 2006 r. zawarli tzw. umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną. Odliczenia mogą dokonać osoby, które opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych w formie:

  • podatku progresywnego (PIT 37 za 2017 lub PIT-36),
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

W ramach ulgi można umniejszyć podatek o tę część składek na ubezpieczenie społeczne, które podatnik zapłacił z własnej kieszeni. Odliczenie może zostać dokonane po każdym pełnym roku trwania umowy aktywizacyjnej. Dokumentacja, jaką trzeba posiadać, to:

  • dowody potwierdzające opłacenie składek ubezpieczeniowych,
  • zaświadczenie potwierdzające, że umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w urzędzie pracy.

Podatnik traci prawo do ulgi, gdy umowa aktywizacyjna wygaśnie lub zostanie rozwiązana. 

 

Ostatnią z ulg podatkowych, którą można odliczyć jedynie na podstawie praw nabytych, jest ulga na szkolenie uczniów. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadają uprawnienia do szkolenia uczniów. Ulgą objęte są umowy o pracę, mające na celu przygotowanie młodocianego pracownika do wykonywania zawodu. Odliczenia można dokonać dopiero wtedy, gdy uczeń zakończy naukę i pozytywnie zda egzamin zawodowy. Przy czym prawo do ulgi jest ustalane przez urząd skarbowy po otrzymaniu od podatnika odpowiedniego wniosku.

Osoby korzystające z opisanych ulg podatkowych mogą rozliczyć się z fiskusem za pośrednictwem sieci internetowej. Do wypełnienia zeznania warto wykorzystać program PITy 2017, który umożliwi nam szybkie i bezpieczne złożenie zeznania rocznego bez konieczności wychodzenia z domu.

 

Więcej na temat PIT-ów za 2017 i kwestii związanych z ich składaniem, można znaleźć w serwisie PITY 2017. Zapraszamy do odwiedzania strony!

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37