PIT 37 druk

Tagi

ulga na IKZE w PIT 37

jak uzupełnić formularz PIT 37

ulgi podatkowe w druk PIT 37

składki na IKZE a rozliczenie roczne

jak wypełnić druki pit 37

pit-37 druk

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

DRUK PIT 37 - Co to jest ulga na IKZE i kto może z niej skorzystać?

 

Od niedawna podatnicy mają możliwość skorzystania z nowej ulgi podatkowej. Jest nią ulga na IKZE, która dotyczy składek wpłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Wypełniając rozliczenie roczne w 2018 roku, należy pamiętać, że IKZE to nie to samo co IKE (indywidualne konto emerytalne). Co prawda zarówno IKZE jak i IKE zaliczane są do tzw. III filaru systemu ubezpieczeń społecznych, jednak jedynie składki wpłacone przez podatnika na IKZE, uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej podczas wypełniania deklaracji PIT.

IKZE mogą być prowadzone przez fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeniowe, banki, biura maklerskie oraz fundusze emerytalne. Ponieważ taka forma oszczędzania jest dobrowolna, podatnik sam podejmuje decyzję, w której z powyższych instytucji otworzy swoje konto.

 

Zasadnicza różnica między IKE a IKZE polega na sposobie opodatkowania oraz na wspomnianej już wcześniej preferencji podatkowej, z którą mamy do czynienia w przypadku IKZE. W ramach ulgi, podatnik ma prawo do umniejszenia podstawy opodatkowania wpłat dokonanych przez siebie na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Niższa podstawa opodatkowania sprawia, że podatnik odprowadza niższy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Należy pamiętać, że wypłaty z IKZE podlegają opodatkowaniu. Oznacza to, że po zakończeniu oszczędzania i wypłaceniu zgromadzonych środków z konta, obowiązkiem podatnika będzie wykazanie przychodu np. wypełniając druk PIT-37 w 2018 roku i odprowadzenie podatku w odpowiedniej wysokości.

 

Ulga na IKZE jest przeznaczona dla podatników opłacających podatek dochodowy od osób fizycznych. Posiadanie indywidualnego konta emerytalnego, nie pozbawia podatnika możliwości założenia IKZE. Posiadaczem indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego może być tylko jedna osoba, w związku z tym nie jest możliwe współdzielenie takiego konta z innym podatnikiem np. małżonkiem lub dzieckiem.

Aby skorzystać z ulgi, należy rozliczać się z urzędem skarbowym na jednym z poniższych formularzy PIT:

  • PIT-36 – podatek dochodowy naliczany na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%),
  • PIT-36L – 19% podatek liniowy,
  • PIT-37 – podatek dochodowy naliczany na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%),
  • PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Niestety nie ma możliwości odliczenia składek na IKZE od przychodów o charakterze kapitałowym (PIT-38) oraz od przychodów uzyskanych wskutek zbycia nieruchomości (PIT-39).

 

Po więcej informacji zapraszamy do serwisu PIT-37 druk. Znajdziecie tutaj darmową aplikację do pobrania i złożenia druku PIT 37 pdf przez Internet, bez wychodzenia z domu. 

 

Posiadaczem indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, może być osoba, która ukończyła 16 lat. Oznacza to, że wypłaty na IKZE mogą być dokonywane również przez osoby niepełnoletnie. Trzeba pamiętać, że pojawiają się w związku z tym pewne ograniczenia. Osoba niepełnoletnia może opłacać składki na IKZE jedynie wtedy, gdy w trakcie danego roku podatkowego, była zatrudniona na podstawie umowy o pracę i składa w urzędzie skarbowym formularz PIT 37. Ponadto odprowadzone składki nie mogą przewyższać osiągniętego dochodu. W ten sposób wyeliminowana została możliwość opłacania składek na rzecz dziecka np. przez rodziców.

 

Podstawą do skorzystania z ulgi na IKZE jest nie tylko opłacenie składek, ale również posiadanie odpowiedniej dokumentacji. W rozliczeniu rocznym za dany rok podatkowy, można odliczyć jednie te składki, które faktycznie zostały opłacone. Zatem jeżeli podatnik nie opłacił, którejś ze składek, mimo iż była ona należna, nie może jej uwzględnić w swoim zeznaniu PIT. Późniejsze opłacenie składki (w kolejnym roku podatkowym), umożliwia jej odliczenie dopiero w deklaracji podatkowej za rok, w którym dokonana została wpłata.

 

Dokument potwierdzający opłacenie składki musi:

  • zawierać dane osoby dokonującej wpłaty,
  • wskazywać dane podmiotu, na którego rzecz została dokonana wpłata,
  • określać wysokość opłaconej składki,
  • jednoznacznie określać, że wpłata dotyczy IKZE,
  • określać datę dokonania wpłaty.

 

Data na dokumencie jest bardzo istotna, ponieważ to ona decyduje o tym kiedy podatnik może skorzystać z ulgi. Wypełniając druki pit 2018, musimy pamiętać, że odliczeniu podlegają jedynie składki opłacone w 2018 roku. Nie możemy uwzględnić składek opłaconych w 2013 roku, a składki odprowadzone w 2018 roku, będziemy mogli odliczyć dopiero podczas wypełniania deklaracji podatkowej za ten rok.

 

Ulga na IKZE nie jest ulgą limitowaną, istnieją jednak inne ustawowe limity, decydujące o maksymalnej wysokości odliczenia. Obowiązujące przepisy określają maksymalną wysokość składek, jakie podatnik może odprowadzać na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Dla IKE limit wpłat ma charakter kwotowy i jest taki sam dla wszystkich osób. W przypadku IKZE sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, gdyż maksymalna wysokość wpłat, jest zależna od tego, jaką wysokość ma podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za rok poprzedni. Podstawa ta jest określana indywidualnie dla każdego oszczędzającego.

 

Wpłaty przekazane przez podatnika na IKZE nie mogą przekroczyć 4% indywidualnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne (za rok poprzedni), a także 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (za rok poprzedni), która określana jest na podstawie przepisów zawartych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Uwzględniając wszystkie powyższe regulacje, można obliczyć, że wysokość ulgi na IKZE nie może być wyższa niż 4231,20 zł. Ze względu na zależność pomiędzy wysokością odliczenia a podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, nie wszyscy podatnicy wpłacający pieniądze na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, będą mogli skorzystać z omawianej ulgi podatkowej w pełnym wymiarze.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37