PIT 37 druk

Tagi

interaktywne formularze PIT 2016

jak wysłać PIT 2016 przez Internet

potwierdzenie złożenia PIT za 2016 rok

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Kiedy mamy pewność, że poprawnie złożyliśmy e-deklarację?

 

Niezależnie od tego w jaki sposób składamy roczną deklarację podatkową, powinniśmy pamiętać o tym, żeby posiadać dokument potwierdzający, że nasze rozliczenie zostało terminowo dostarczone do właściwego urzędu skarbowego. Gdy wysyłamy formularze PIT 2017 za pośrednictwem poczty, dokumentem tym będzie dowód nadania listu poleconego. Jeżeli zdecydujemy się na osobiste dostarczenie zeznania, powinniśmy wypełnić każdy z formularzy w dwóch egzemplarzach. Podstemplowane przez urzędnika kopie, zabieramy do domu i przechowujemy aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu.

W związku z rosnącą popularnością składania PIT 2017 przez Internet, dużo osób zastanawia się jak wygląda potwierdzenie złożenia e-deklaracji. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych formularzy podatkowych i kliknięciu przycisku „wyślij”, naszemu zeznaniu nadawany jest numer referencyjny. Następnie jest ono poddawane weryfikacji formalnej, po jej zakończeniu rozliczenie otrzymuje określony status. Status 200 oznacza, że deklaracja została zweryfikowana pozytywnie. Tylko w przypadku tego statusu system generuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jeżeli zeznaniu zostanie nadany inny status, konieczne może okazać się poprawienie błędów lub uzupełnienie braków.

UPO jest jedynym dokumentem potwierdzającym, że procedura wysyłki formularzy do urzędu skarbowego przebiegła pomyślnie. Za datę rozliczenia się z fiskusem, za pośrednictwem sieci internetowej, uznaje się datę utworzenia UPO.

Ze względu na to, że okres przedawnienia zobowiązań o charakterze podatkowym trwa aż pięć lat, najlepszym rozwiązaniem jest wydrukowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru i przechowywanie go, aż do momentu upływu tego okresu. W razie ewentualnego wezwania urzędu będziemy zawsze przygotowani do przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że rozliczyliśmy się z osiągniętych dochodów w terminie. Zobowiązania podatkowe wynikające z PIT za 2017 rok ulegają przedawnieniu 31 grudnia 2020 r.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37