PIT 37 druk

Tagi

pit 37 formularz

formularz pit 37

pit 37 instrukcja

pit 37 pdf

pit 37 wzór

druki pit 37

pit 37

pit-37 interaktywny

pity 2015

 

druk pit 37

Formularz PIT 37 

do pobrania za darmo druki PIT 37

 

Uwaga! Pobierz bezpłatnie druk PIT 37 z naszej strony i rozlicz się za rok 2015 już dziś. PIT-37 interaktywny formularz w wersji pdf do pobrania poniżej, wystarczy kliknąć w link.

 

 PITY 2015 (interaktywne pdf-y do pobrania całkowicie za darmo):

pit 36 formularz Druk PIT 36 formularz PIT 36 do wydruku PIT-36 interaktywny druk PDF
pit 36L formularz Druk PIT 36L formularz PIT 36L do wydruku PIT-36L interaktywny druk PDF 
pit 37 formularz Druk PIT 37 formularz PIT 37 do wydruku PIT-37 interaktywny druk PDF
pit38 Druk PIT 38 formularz PIT 38 do wydruku PIT-38 interaktywny druk PDF
pit 39 formularz Druk PIT 39 formularz PIT 39 do wydruku PIT-39 interaktywny druk PDF

 

Konieczność rozliczenia rocznych dochodów i złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym, spędza sen z powiek wielu podatnikom. Na szczęście obecnie wypełnianie formularzy podatkowych jest łatwiejsze niż w latach poprzednich, a dzięki powszechnej dostępności komputerów, możemy w dużo prostszy, wręcz banalny sposób, rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, czyli popularnym "Fiskusem", przy pomocy programów do wypełniania PITów - interaktywnych formularzy w wersji PIT 37 pdf. Bardzo dobrym udogodnieniem jest oczywiście rozliczenie druku PIT 37 przez Internet, które to udogodnienie pozwala na wysłanie podatkowego zeznania rocznego bez konieczności wychodzenia z domu.

Powyżej zamieściliśmy formularze PIT do wydruku oraz interaktywne wzory PIT w pliku pdf, których wypełnienie i złożenie przez internet jest oczywiście bardzo łatwe.

W naszym serwisie znajdziecie Państwo także wiele wskazówek i informacji oraz instrukcji, jak poprawnie wypełnić formularz PIT 37 (i inne PITY 2015), aby ustrzec się błędów. Instrukcja wypełnienia druków PIT przyda się szczególnie osobom, które będą robić to po raz pierwszy w roku 2016, wypełniając rozliczenie za rok ubiegły, tj. za rok 2015.

 

Zanim przystąpimy do wypełniania rocznej deklaracji podatkowej na formularzu PIT 37, powinniśmy sprawdzić, czy spełniamy wszystkie warunki, które są niezbędne do rozliczenia się z fiskusem na tym druku podatkowym. Przypomnijmy, że PIT 37 jest przeznaczony dla podatników, którzy w trakcie 2015 r.:

 • uzyskiwali przychody opodatkowane wg skali tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika,
 • nie osiągali przychodów poza granicami kraju,
 • nie mają obowiązku doliczenia przychodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,
 • nie uwzględniają w zeznaniu strat wykazanych w latach ubiegłych,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

 

Formularz PIT 37 zawsze wypełniamy na podstawie druku PIT-11, który zawiera informacje o dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT-11 otrzymujemy od płatnika, którym najczęściej jest pracodawca lub zleceniodawca. Obowiązkiem płatnika jest dostarczenie formularza PIT-11 zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu do 29 lutego 2016 r. Osoby, które w trakcie ubiegłego roku uzyskiwały przychody za pośrednictwem kilku płatników, otrzymają więcej niż jeden druk PIT-11. Podatnicy, którzy do końca lutego nie dostaną formularza PIT-11, powinni niezwłocznie skontaktować się z płatnikiem, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami, brak PIT-11 nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia się z fiskusem.

 

W związku z tym, że osoby wypełniające formularz PIT-37 opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, przysługuje im prawo do skorzystania z tzw. kwoty wolnej od podatku. Kwotą wolną nazywana jest wysokość dochodu, od którego nie jest pobierany podatek dochodowy. W 2015 r. jej wysokość nie uległa zmianie i wynosiła 3 091 zł. Podatnicy, którzy osiągnęli dochód niższy lub równy 3 091 zł, nie są zwolnieni z obowiązku złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Dopiero po tym jak do urzędu skarbowego trafi poprawnie wypełnione zeznanie PITY 2015, podatnik otrzyma zwrot podatku, który został w trakcie roku pobrany w formie comiesięcznych zaliczek.

 

Nie da się ukryć, że wypełnienie rocznych deklaracji podatkowych i obliczanie wysokości podatku, jaki trzeba odprowadzić na konto urzędu skarbowego, nie należy do przyjemności. Jednak jeżeli odpowiednio przygotujemy się do rozliczenia uzyskanych przychodów, znacznie zminimalizujemy ryzyko popełnienia błędów, a uzupełnienie wszystkich niezbędnych formularzy zajmie nam zdecydowanie mniej czasu. Przed przystąpieniem do wypełniania druku PIT-37 za 2015 r., warto zapoznać się z listą najczęściej popełnianych błędów. Dzięki temu będziemy większą uwagę zwracać na szczegóły i unikniemy konieczności składania korekty. Wszystkie ważne informacje są oczywiście w tym serwisie.

Osoby, które rozliczają się z fiskusem na formularzu PIT 37 bardzo często zapominają o wpisaniu poprawnego identyfikatora podatkowego, którym jest numer PESEL. Trzeba pamiętać, że zeznanie, które nie zawiera identyfikatora, będzie musiało zostać skorygowane. Dużą uwagę trzeba zwrócić także na dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, datę urodzenia. Wszystkie podane informacje muszą być poprawne, gdyż tylko ich zgodność umożliwia fiskusowi identyfikację podatnika.

 

Kolejną ważną kwestią są obliczenia. Błędy obliczeniowe mogą zostać skorygowane przez urząd, jednak nie w każdym przypadku. Podatnicy bardzo często gubią się w gąszczu obliczeń, co oczywiście skutkuje koniecznością skorygowania deklaracji. Żeby znacznie zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów, warto wykorzystać do wypełniania zeznania bezpłatny program pit-37 interaktywny PDF, który przeprowadzi nas przez proces obliczania wysokości zobowiązania podatkowego krok po kroku. Aplikacja do pobrania w naszym serwisie „PIT 37 DRUK” - oczywiście za darmo. 

 

Ostatnią ważną kwestią jest podpis podatnika. Wszystkie deklaracje, które są składane w formie papierowej muszą być podpisane. W zeznaniach wysyłanych za pośrednictwem sieci internetowej podpis został zastąpiony koniecznością podania danych autoryzujących.

 

Nie wszyscy podatnicy, którzy osiągają dochody za pośrednictwem płatnika, zdają sobie sprawę z tego, że w przypadku spełnienia odpowiednich warunków, wcale nie muszą składać formularza PIT 37 samodzielnie, gdyż może to za nich zrobić płatnik. Roczne rozliczenie podatkowe przez płatnika jest możliwe wtedy, gdy:

 

 • podatnik w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie, osiągał dochody tylko i wyłącznie za pośrednictwem jednego płatnika,
 • podatnik w odpowiednim terminie poinformował płatnika o tym, że chce, aby złożył on zeznanie podatkowe w jego imieniu.

 

Powyższe wymagania sprawiają, że z takiej wygodniejszej formy rozliczenia, nie mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągali dochody z kilku różnych źródeł, gdyż w takiej sytuacji konieczne jest zsumowanie ze sobą wszystkich dochodów i złożenie PIT-37 formularz, w którym zostaną one wykazane.

 

Jeżeli osiągaliśmy dochody tylko u jednego płatnika i chcemy skorzystać z możliwości złożenia przez niego rocznego PIT 37 za nas, powinniśmy najpóźniej do 10 stycznia 2016 roku (w przypadku rozliczenia za 2015 rok) przekazać mu PIT-12. Oświadczenie PIT-12 jest składane w celu dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. W druku PIT-12 należy podać:

 • wszystkie dane identyfikacyjne podatnika (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL),
 • adres zamieszkania podatnika,
 • nazwę i adresu urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika.

 

Poza podaniem powyższych danych trzeba podpisać oświadczenie/prośbę o dokonanie obliczenia wysokości należnego podatku dochodowego za dany rok podatkowy przez płatnika oraz ewentualnie wskazać:

 • wysokość faktycznie poniesionych wydatków na bilety okresowe,
 • wysokość nienależnie pobranych świadczeń,

które chcemy, aby zostały wykazane w naszym zeznaniu rocznym.

 

Warto wiedzieć, że płatnik nie złoży za podatnika PIT-37, lecz PIT-40 – roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym – i to właśnie taki formularz podatnik otrzyma od płatnika do wglądu. Obowiązkiem płatnika jest przekazanie pracownikowi formularza PIT-40 do końca lutego. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w otrzymanym formularzu PIT-40 należy niezwłocznie poinformować o tym urząd skarbowy oraz płatnika, gdyż konieczne może okazać się dokonanie korekty.

 

Należy pamiętać, że rozliczenie przez płatnika, nie zawsze jest korzystne (a najczęściej tak nie jest!). Jeżeli przysługuje nam prawo do skorzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń, dużo lepiej będzie, jeżeli wypełnimy formularz PIT 37 samodzielnie, ponieważ płatnik uwzględni w naszym imieniu jedynie składki pobrane z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego. Również podatnicy mający możliwość wspólnego rozliczenia się z mężem/żoną oraz podatnicy rozliczający się na preferencyjnych zasadach, jako osoby samotnie wychowujące dziecko, powinny wypełnić roczne zeznanie podatkowe we własnym zakresie.

W tym celu najbezpieczniej i najrozsądniej wybrać opcję samodzielnego rozliczenia pitów za 2015 rok. PIT 37 wzór oraz PIT-37 interaktywny formularz można pobrać z tej strony.

 

Zamiast samodzielnie składać druki PITY 2015, rozliczenie za pośrednictwem płatnika mogą złożyć także osoby, które otrzymują rentę bądź emeryturę. W ich przypadku płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w zależności od tego, kto wypłaca podatnikowi dane świadczenie. W takiej sytuacji, obowiązkiem odpowiedniej instytucji jest również przekazanie emerytowi/renciście PIT-40.

 

Jak wypełnić formularz PIT 37 i inne PITY 2015?

Rozliczenie podatkowe za 2015 r. muszą złożyć wszyscy podatnicy, którzy w mijającym roku uzyskali przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zanim zaczniemy wypełniać deklaracje PITY 2015 powinniśmy upewnić się, że wybraliśmy właściwy formularz podatkowy. Do wygenerowania zeznania rocznego warto wykorzystać PIT-37 interaktywny formularz, który umożliwi nam szybkie i bezproblemowe obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musimy wpłacić na konto urzędu skarbowego w terminie określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Przed przystąpieniem do wypełniania rocznego zeznania podatkowego, trzeba wybrać odpowiedni formularz podatkowy. Warto mieć na uwadze, że każdy z druków PIT jest przeznaczony do wykazywania innego rodzaju przychodów, dlatego wybór właściwego formularza jest bardzo istotny. Obecnie do rozliczeń podatkowych wykorzystywane są następujące druki:

 • PIT-16A – przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej,
 • PIT-28 – przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36 – przeznaczony dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy dla osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz dla podatników, którzy nie spełniają warunków niezbędnych do rozliczenia się na druku PIT-37,
 • PIT-36L – przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy opłacają 19% podatek liniowy,
 • PIT-37 – przeznaczony dla osób, które w trakcie 2015 r. uzyskiwały przychody opodatkowane na zasadach ogólnych tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika, a ponadto nie osiągały przychodów z zagranicy, nie prowadziły działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, nie mają obowiązku doliczenia dochodów niepełnoletnich dzieci oraz nie uwzględniają w zeznaniu strat z lat ubiegłych,
 • PIT-38 – przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali przychody z tzw. kapitałów pieniężnych (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach lub pochodnych instrumentów finansowych),
 • PIT-39 – przeznaczony dla osób, które w trakcie 2015 r. osiągnęły przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub innych praw majątkowych.

 

Gdy wybierzemy już właściwy formularz lub formularze, które powinniśmy złożyć jako rozliczenie podatkowe za 2015 r., powinniśmy zgromadzić całą posiadaną dokumentację, która umożliwi nam poprawne wypełnienie zeznania (np. PIT-11, PIT-8C).

 

Na początku powinniśmy wpisać w formularzu podatkowym właściwy identyfikator podatkowy – NIP lub PESEL. Nie można o tym zapomnieć, gdyż brak identyfikatora będzie skutkował koniecznością złożenia korekty. Następnie wpisujemy rok, którego dotyczy wypełniana deklaracja – 2015. Osoby, które rozliczają się na formularzu PIT-36 lub formularzu PIT-37, mają możliwość wskazania wybranego sposobu opodatkowania:

 • indywidualnie,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Kolejnym krokiem jest podanie miejsca i celu składania zeznania. Trzeba pamiętać, że deklaracje PITY 2015 powinny trafić do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu 2015 r.

 

We wszystkich formularzach podatkowych trzeba podać dane identyfikacyjne (pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia) oraz adres zamieszkania. Poprawność tych danych jest bardzo istotna, gdyż w połączeniu z identyfikatorem podatkowym umożliwiają one fiskusowi odnalezienie podatnika w systemie.

 

Następnie możemy przystąpić do obliczeń. Sposób obliczania wysokości zobowiązania podatkowego jest zależny od rodzaju formularza, który wypełniamy. Nie we wszystkich drukach PIT można uwzględniać ulgi i odliczenia. Wbrew pozorom, poprawne obliczenia wysokości podatku, jaki musimy odprowadzić na konto urzędu skarbowego, wcale nie musi być trudne. Żeby ułatwić sobie zadanie i uniknąć błędów obliczeniowych, powinniśmy rozważyć wygenerowanie deklaracji przez interaktywny wzór PIT-37 pdf, który nie tylko znacznie przyspieszy proces wypełniania wszystkich niezbędnych druków, ale także umożliwi nam złożenie gotowej deklaracji w formie elektronicznej.

 

Jeżeli zdecydujemy się na wysłanie zeznania przez internet, autoryzacji dokonamy przy pomocy tzw. danych autoryzujących – imienia, nazwiska, daty urodzenia, identyfikatora podatkowego oraz kwoty przychodu wykazanej w PIT za 2014 r. Jeśli wolimy dostarczyć rozliczenie PITY 2015 do urzędu skarbowego osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, powinniśmy pamiętać o złożeniu na nim podpisu, gdyż niepodpisana deklaracja jest przez fiskus uznawana za nieważną.

 

Po więcej informacji zapraszamy do cyklicznego odwiedzania strony PIT 37 DRUK. Tutaj znajdują się zawsze aktualne informacje na temat rozliczeń podatkowych za 2015. Zobacz koniecznie również zakładkę PIT 37 PDF oraz PIT 37 instrukcja. Tam znajdziesz wiele interesujących zagadnień.

 

Zapraszamy również do pobierania bezpłatnych interaktywnych druków PIT-37 w aktywnych plikach PDF.

 

 

 

 

PIT 37 i PITy 2015

 

 Formularz PIT-37 interaktywny

 

Program do pobrania

 

pit 37 druk

 

pit 37 formularz